Lliga de la Guineu 2024  El Campionat consta de 9 proves puntuables durant el 2024.

 Caceres
 
20 de gener 
17 de febrer 
23 de març 
 20 d'abril 
 18 de maig 
 22 de juny 
 21 de setembre 
19 d'octubre 
 16 de novembre, última 

   El dia 23 de novembre se celebrarà una cena de germanor on es lliuraran els premis de la lliga.

   Poden participar en la lliga tots els socis del Grup27 MontCaro Radio i també no socis. 

   Puntuaran el pilot i el copilot del vehicle per a la lliga i el sorteig, sempre que siguin socis.

   La puntuació es regirà per l'ordre següent.

 1er Classificat 12 Punts 
2n "10 punts      7è" 5 punts 
3er "9 Punts      8è" 4 Punts 
4t "8 punts        9è" 3 punts 
5è "7 Punts       10è" 2 Punts 
6è "6 Punts

   Horaris 

Concentració 21:30 
Final Inscripció 22:00 
Sortida 22:30 
Emissió Balisa 22:35
 Pista 24:00 
Ubicació de la Guineu 00:45 
Finalització Prova 01:00 

  Passades les 22:00 h es podrà participar en la prova, però no és punta a la lliga 2024.

  Si a la sortida, la guineu saps que no se sentirà la balisa o a la guineu li diem que no se sent, enviarà zona del mapa, cèrcols i lletres. 

  Pista única un quadrat de 1 per 1 casella a les 24:00
  A arriba al lloc on hi ha la Guineu passat el classificat 10è, 02 Punts. 
  Ubicació 00:45 a partir d'aqui donem 2 punts. 
  Finalizacio prova 01:00 a partir d'aqui donem 1 punts als que arriben a la guineu. 
  Els que no vinguin al cau de la guineu 0.5 punts. 

  Es descomptara el pitxo resultat de la lliga. 
  Total resultat de 8 proves. 

  En cas empat a la classificació general, tindrà preferència:

  Els que més primers llocs hagin obtingut. 
  Els que mes segons llocs hagin obtingut. 
  La participació en les proves representa la total acceptació del present reglament, i en cas que s'urgi algun conflicte no especificat en el mateix, la Junta del G27MCR, es reserva el dret de poder interpreta y dictaminar sobre el mateix. 

Normes de la Prova 2024

  Carreteres Transitables asfaltades i de terra, per a turismes. 

  Finques cultivades, no es permet l'entrada la guineu mai estarà allà. 

  No es pot obstaculitzar el pas d'altres vehicles ni baixar del cotxe per buscar la guineu, apartant-se al lateral. Respectar la velocitat i els senyals de la via per on es transiti.

   Zones habitades, apagar tots els llums innecessaris per a la circulació, focus, llanternes, etc. 

  Es endarrereix 5 minuts la emisio de la baliza para que los participants puguin surti en orde i sense presses, comunicant per whatsapp la guineu y tambe pel Canal 1 27.175 Mhz o algú de la junta que escomença la emisio de la baliza. 

  Les pistes se donara pel Whatsapp de la Lliga y pel Canal 1 27.175 Mhz. 

  Es utilitzaran equips de 27 Mhz ( 11 metros), i està prohibit la comunicació en qualsevol altra freqüència o telefon, se sancionarà amb la expulsio de la participació en la lliga. 

  Una volta localitat la guineu no es podrà abandonar la zona fins que es doni per finalitzada la prova oficialment, i si per algun cas abandones el lloc seria sancionat en la pèrdua dels punts obtinguts. 

  A la cacera podra asistir tots el radioaficionat que vulguen, pero nomes puntuaran y tindran dret a premi los socis en actiu del radioclub.

   El Grup27 MontCaro Radio es reserva el dret de admisio en la participació de les proves.

   La participació en les proves representa la total acceptació del present reglament,i en cas de s'urgí algun conflicte no especificat en el mateix, la Junta del Grup27 MontCaro Radio, es reserva el dret de poder interpretar i dictaminar sobre el mateix.

 El Grup27 MontCaro Radio no es fa responsable de les imprudències que puguin cometre qualsevol participant en la prova.
Comentaris