Entrades

Cena final d'any 2023 del Grup 27 Mont Caro Ràdio

Lliga de la Guineu 2023

Espectre radioelèctric - Estadística de radioaficionats 31/12/2022

Cacera de la Guineu - Jesus 2023

Loteria de Nadal 2023

Interferencias perjudiciales a servicios de radiocomunicaciones 2023

Caceria del Zorro 2023 - Roquetes 2023

El GMRS (CB en UHF), a examen en Grecia