A Catalunya hi ha 4.908 radioaficionats
Estadística actualitzada el 30 de setembre de 2021. En tres mesos hi ha hagut un increment de 17 radioaficionats nous, arribant a un total de 4.908 autoritzacions.

Comentaris