Inici activitats Junta Gestora Grup 27 Mont Caro Radio

Hola, ens dirigim a tots/es per a comunicar-vos que finalment hem iniciat la posada en funcionament de nou del Grup 27 Mont Caro Radio.

  Degut al covid com que no podem realitzar reunions de gaires persones, creiem que lo millor es començar a iniciar les activitats del Grup27 MontCaro Radio, creant una junta gestora.

  Per tal de començar a funcionar i per tal de comprovar l’afinitat de la gent que actualment estem per radio per a veure si finalment surt a conte tornar a posar-lo en funcionament i a mes fins que puguem fer reunions tal com cal amb tots els interessats i fer unes eleccions tal com cal, entretant arrancarem i així avançarem temps. 

  Com a inici d’activitat, creiem que lo primer es saber amb qui podem contar, per a tal fi hem creat un formulari a la pagina web del radioclub on tot aquell que vulgui apuntar-se-hi ho pugui fer.

  Els que ja foren socis anteriorment i ho desitgin podran conservar el numero inicial, i qui no, se li facilitarà un numero nou. 

  La nomenclatura serà la de 30MCR000.

  Inicialment, nomes s’acceptaran les inscripcions que es realitzin per la pagina web pel següent enllaç:

                               https://grup27montcaroradio.blogspot.com/

 Fins que no es formi oficialment el radioclub amb la junta que es designi, no es cobrarà cap quota, a partir de llavors es cobrarà la quota que la junta acordi, entretant esperem les vostres opinions i peticions per a saber com volem/eu que torni a funcionar l’entitat.


Inicialment, La Junta Gestora queda composta per les següents persones:


     Guillermo Nivera

     Jesus Barcelo

     Juanjo Cid

     Raul Valles


( per als mal pensats es per ordre alfabètic, no hi ha cap mena de càrrec per a ningú)