Col·laboradors

Agraïm a tots els col·laboradors que ens donen suport i sense la seva ajuda no es podrien fer les activitats del Grup27 Mont Caro Radio.

Moltes gràcies a tothom.
     
Col.labora: Secció Comarcal URE Montsià 
Comentaris